Over ons

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de

De bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen niet in gevaar te brengen door de heffing van erfbelasting. De regeling is van toepassing op de

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat betekent dat geen schenkbelasting