Onze diensten

Onze diensten

Belastingadvies

Van belastingaangifte voor particulieren en ondernemers tot belastingadvies over uw financiële toekomst. Dit mag u verwachten van een erkend Register Belastingadviseur (RB): Vanzelfsprekend verwacht u van ons, dat wij uw periodieke belastingaangifte zoals uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, of de aangifte schenk- en erfbelasting verzorgen. Daarnaast dienen wij uw bezwaar- en/of beroepsschriften in of vragen wij namens u uitstel van belastingaangifte aan. Ook dienen wij namens u een verzoek om een  betalingsregeling in.

Belastingadvies aan u als (vermogend) particulier

U wilt natuurlijk geen euro te veel betalen aan de Belastingdienst. Voor u als gezin en/of familie verandert er in de loop van de jaren veel. U wilt dat wij deze ontwikkelingen volgen en met u meedenken over fiscale voordelen, zoals toeslagen, vermogens-, erf-, en schenkbelasting en het testament.

Dat is precies wat wij doen: het tijdig signaleren van problemen en mogelijkheden. U krijgt advies over de beste optie(s). Wij voeren deze (optimalisatie) voor u uit. Onverwachte hoge aanslagen worden hierdoor voorkomen.

Belastingadvies aan u als ondernemer

Vanwege de complexiteit is het vrijwel onmogelijk om als ondernemer volledig op de hoogte van de actuele belastingwetgeving te zijn. U leunt dan op een belastingadviseur/ belastingconsulent, die dit voor u doet. Een die op de hoogte is van uw wensen en behoefte, de ontwikkeling van uw bedrijf en achter de cijfers van uw periodieke aangiften en administratie kijkt.

Ons kantoor is ingeschreven in het Register Belastingadviseurs, met een achtervang van medewerkers, stuk voor stuk specialist en in combinatie allround. Samen vormen wij een erkend RB-kantoor, hét keurmerk van onze beroepsorganisatie van Register Belastingadviseurs.

In samenspraak met u zorgen wij dat uw onderneming de fiscale mogelijkheden maximaal benut.

Elk bedrijf kijkt naar de toekomst. En dat doen wij met u. Elke belastingaangifte toont een stukje van uw geschiedenis ter verantwoording naar de Belastingdienst. Uw aangiften tonen ook uw ontwikkeling. Op basis hiervan signaleren wij bedreigingen en mogelijkheden. Wij zorgen bovendien dat wij op de hoogte zijn van uw doelstellingen. U bespreekt deze met ons. Wij begeleiden u op de beste weg naar die doelstellingen. En naar welke maatregelen u neemt en zo tijdig knelpunten oplost.

Onze advisering en begeleiding zijn altijd op maat. Veel financiële aspecten in uw bedrijf overlappen elkaar. Soms ook met uw privéleven. Als erkend belastingadviseur begeleiden wij u vanaf de keuze van uw ondernemingsvorm tot de bedrijfsbeëindiging en bedrijfsovername.

Dit zijn de fiscale- en bedrijfseconomische gebieden, waarin u van ons ondersteuning mag verwachten:

  • (Her)structurering van uw onderneming;
  • Verzorgen van uw successie- en schenkingsrecht;
  • Het adviseren bij de afwikkeling van uw nalatenschap;
  • Het begeleiden van uw echtscheidingstraject;
  • Pensioenberekening bij stamrecht B.V. & pensioen in eigen beheer;
  • Internationaal belastingrecht;
  • Estate- en financiële planning;
  • Het adviseren bij uw huwelijkse voorwaarden en (levens)testament;
  • Het voeren van uw bezwaarschriftprocedures en gerechtelijke procedures tegen de Belastingdienst.

Wilt u uw fiscale positie wat betreft uw inkomen, vermogen of onderneming optimaal regelen? Nu en met de focus op de toekomst?

Nextens