Onze diensten

Onze diensten

Bedrijfsovernameadvies

Elke bedrijfsoverdracht is een emotioneel proces, waar zakelijke belangen in het spel zijn. Belangen van verschillende aard bovendien, want u krijgt te maken met het bedrijfseconomische aspect, de juridische kant, zaken als personeel en uw privésituatie.

Dit alles maakt een fusie, overdracht, een bedrijfsaankoop of – verkoop of bedrijfsopvolging een complex proces. Het vraagt om deskundigheid, professionaliteit, inlevingsvermogen en bedrijfsovernameadvies dat hout snijdt. En bovendien een instelling en aanpak die klantgericht is. Een partij, die dit regelt in glashelder onderling overleg.

‘Wij als intermediair kijken rationeel naar de waarde van de onderneming.
Hierdoor kunnen wij ons beter in de gedachte van de investeerder verdiepen, wat het verkoopproces bevordert. Zonder dat wij de belangen van onze cliënt uit het oog verliezen.’

Sander Bosman, RAB geregisteerd

Deskundigheid

U mag steunen op onze deskundigheid bij:

  • De begeleiding van bedrijfsopvolging, fusie en overnames en management buy-ins en buy-outs;
  • Het matchen van te koop aangeboden ondernemingen en de vraag naar ondernemingen;
  • Advies bij financieringsvraagstukken, waardebepalingen en due-diligenceonderzoeken.

Als kantoor staan wij in het Register Adviseur Business Valuation (RAB BV) en Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch (RAB FJ) en zijn we gecertificeerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB). We werken nauw samen met een advocaat, gespecialiseerd in bedrijfsovernames. Daarmee leunt u op alle kennis die nodig is om uw bedrijfsoverdracht van begin tot eind naar wens te regelen.

Bedrijfsovernameadvies: aankoopbegeleiding

Een bedrijf overnemen vraagt om een goede voorbereiding op financieel, organisatorisch én op persoonlijk gebied. Het kopen van een bedrijf draait immers om meer dan alleen cijfers. Wij halen de ondernemingsrisico’s bij het aankopen van een bedrijf boven tafel. U krijgt de begeleiding die u nodig hebt, vanaf de waardebepaling en voorbereiding van de bieding tot de financiering van de bedrijfsovername en de juridische vastlegging van de overdracht.

De complexiteit wordt helder. U kunt zich ondertussen richten op andere zaken.

Bedrijfsoverdracht: verkoopbegeleiding

U gaat met (vervroegd) pensioen, wilt het bedrijf overdragen aan uw kinderen, of hebt een andere reden om afscheid te nemen van uw bedrijf.

Hoe dan ook, voor de verkoop van uw bedrijf moet u het juiste moment kiezen. Goede resultaatverwachtingen, professionele medewerkers, en een optimale financieringsstructuur zijn immers voorwaarden voor een goede prijs.

Wat is het juiste moment? En wat zijn de juiste voorwaarden? Dat bepaalt u samen met ons.

Wij begeleiden u bij de verkoopmemorandum om de potentiële kopers te informeren en te interesseren. Alle financiële en ondernemingspecifieke aspecten die te maken hebben met de bedrijfsoverdracht komen aan bod. Ook het bepalen van de vraagprijs, het zoeken van een koper en/of het voeren van onderhandelen kunt u aan ons overlaten als u dit wenst. Vanaf de verkoopvoorbereiding en onderhandelingen tot en met de afronding bij de notaris begeleiden wij u waar nodig.

Overnamefinanciering

Een overname valt of staat met de overnamefinanciering. U hebt inzicht nodig in alle facetten die komen kijken met een dergelijke financiering, van rente en financieringsstructuur en de voorwaarden tot de haalbaarheid ervan. U wilt (straks) namelijk kunnen ondernemen met een gevoel van vrijheid.

U leunt bij ons op de kennis van adviseurs met een bancaire achtergrond. Zij spreken uw taal, maar ook die van de bank. Of het nu gaat om uw bestaande financiering, de financiering van nieuwe investeringen of de financiering van een overname.

U ontvangt advies en begeleiding bij:

  • Overnameleningen bij fusie en bedrijfsoverdracht;
  • Overnameleningen bij management buy-out of management buy-in;
  • Overnameleningen bij bedrijfsopvolging;
  • Investeringen;
  • De groei van uw bedrijf;
  • Optimalisatie van de financiële structuur van uw onderneming met eigen en/of vreemd vermogen;
  • De start van uw bedrijf.

Wij kunnen u zowel met de bancaire wereld, participatiemaatschappijen als privé-investeerders in contact brengen. En zorgen dat uw financieringsvoorstel voldoet aan door financiers gestelde eisen. Tevens begeleiden wij u in de onderhandelingen met financiers, waardoor de succeskansen voor de verkrijging van de bij u best-passende financiering tegen de beste voorwaarden. Samen stellen we een plan van aanpak op, vergelijken we de financieringsoffertes en bepalen we de juiste financieringsvorm bij de juiste financier(s). We toetsen uw financiering achteraf op naleving van de gemaakte afspraken.

Uw slagingskansen tot financiering zijn optimaal.

Wilt u een bedrijf verkopen of aankopen of is er sprake van een fusie of bedrijfsoverdracht? Dan wilt u bedrijfsovernameadvies waarop u bouwen kunt. Met zo weinig mogelijk hoofdbrekens en zeker geen kater achteraf.